TAZİYE (1990-1991)

Taziye, yazarın Mezopotamya üçlemesi denilen oyunlarından biridir. Diğerleri Geyikler Lanetler, Mahmut ile Yezida adlı oyunlardır. oyun öldürme üzerine kurulu töre geleneğini konu almıştır. Karakterler Bedirhan Ağa, Fasla kadın, Kevsa ana ve Heje’dir. Bedirhan ağa öç almak için Fasla kadını, kurulu düğünden kaçırıp kendisine kadın yapmıştır. Fakat zamanla onu sevmiştir ve kan davası sevgiye dönüşmüştür. Oğulları Heje doğmuştur. Buna rağmen aileler arası savaş bitmez ve Faslı kadının babası Bedirhan Ağa’yı öldürtür.bunun üstüne Heje kan davası gereği annesini öldürmek zorunda kalır. Çünkü başta Bedirhan Ağa’nın annesi Kevsa ana olmak üzere tüm aile törelerin yerine getirilmesini istemektedir. Bu arada Tüfekliler ve ağlayıcı hem koro işlevi görüyor,hem de oyunculuk yapıyorlar. Oyunda töre baskısı, Heje’nin başkaldırısı, insanların sosyal durumları, hırsları, öç ve tutkuları ve bunların arasında sıkışan sevgi evrensel boyutta işleniyor.