MAHAGONNY KENTİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ (1995-1996)

Epik tiyatro iki dünya savaşı arasında gerçekçi akıma karşı çıkan, somut gerçeğin yerine onun özünde olanın anlatımına önem veren ve tiyatroya biçimsel yenilikler getirmiş bir akımdır. Amacı toplumsal karmaşık yapısını toplumsal ilişkilerin diyalektik örgüsünü açıklamak, seyircinin bu konularda düşünmesini ve bilinçlenmesini sağlamaktır. Bu noktadan yola çıkarak Brecht oyunlarında sömürü düzeninin haksızlıklarını, sınıf ayrımını, sınıflar arası çatışmayı tarihsel maddeciliğin ışığı altında yorumlayarak kapitalist sistemin eleştirisini yapmıştır. Gerçekçi tiyatronun toplumsal ilişkileri ve değişmeleri, çelişkileri anlatmada yeterli olmayacağını, bunun için farklı yöntemler geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Tiyatronun özüne ve biçimine getirdiği yeniliklerle epik tiyatronun kuramcısı ve uygulamacısıdır. Bu yeni tiyatro anlayışı öncelikle toplumun yazgısı gibi kabul etmeyip, bunların nedenlerini ortaya koymaya çalışmıştır. Bunun yolu olarak da bilimsel yaklaşımı önermiştir. Asıl olanın dünyayı yorumlamak değil de değiştirmek olduğuna inanan Brecht tiyatro anlayışının değişmesine katkıda bulundu.

Oyun sınırsız özgürlüğün olduğu ütopik bir kentin kurulmasıyla başlıyor. Paul Ackermann da herkes gibi kente özgürlüğü ve daha iyi bir hayatı bulmak için gelmiş insanlardan biri. Fakat her yerde ve her zaman olduğu gibi bir süre sonra Mahagonny’de de sömürü sistemi başlar. Yani paranın egemenliği baş gösterir. Paul sistemden şüphe duymaktadır ve içtiği içkinin parasını ödemediği için yine sistem tarafından yargılanır. Sonunda kente ölüm gelmiştir. Artık her şey önemini yitirir. Sömürü ve yok ediliş için bir tuzak kenttir Mahagonnn Kenti.