KUŞLAR (1994-1995)

Aristophanes eski komedyanın en büyük yazarlarından biridir. Eski Yunan’da özgürlükçü Perikles’ten sonra yönetime geçen Demegoglar ve Atinalılar’ı savaşa sürükleyen hükümdarları oyunlarında her fırsatta alaya almıştır. Tutucu ve yeniliklere tepki gösteren bir yazardır. Kuşlar Aristophanes’in Grek komedyasının birinci evresi olan eski komedyadan ikinci evresi olan orta komedyaya geçiş dönemine rastlayan bir oyundur.

Kuşlar’da Aristophanes M.Ö. 414 yılında başa geçen Alkibyades’i ele almıştır. Oyunda savaş bitkini iki Atinalı vatandaş, cennetle yeryüzü arasında bir kent kurarlar, tanrılardan egemenliği çalıp kuşları efendi yaparlar. Kuşlar da İktisat Oyuncuları altını çizdiği en önemli konu, Aristophanes’in anlattığı sistemin üzerinden geçen binlerce yıla rağmen hala geçerliliğini sürdürüyor olmasıdır. Günümüzde de insanları savaşlara sürükleyen oyunlara, sömürgeciliğe, yolsuzluklara ve başkalarının sırtından yaşamlarını sürdüren insanlara rastlanması, değişmeyen dünya düzenini gözler önüne sermektedir. Dramatik komedi tarzına sahip olan oyun İktisat Oyuncuları tarafından epik anlayışla yorumlanmıştır. Kullanılan güncelleştirmeler ve belgeci anlayış, önemli düşüncelerin altını çizen kuşlar korosu bu anlayışı örnek gösterebilir.