KRAL ÜBÜ (1997-1998)

Temel mantığı sömürü olan oyun, Übü’nün yiyiciliği üzerine kurgulanmıştır. Asker Übü, Kralı öldürerek yerine geçer ve insanları sömürmeye başlar bir süre sonra da Übü Ana, Kral Übü’nün kuyusunu kazmaya girişir. ”Bok” kelimesiyle başlayan oyun, olayların gelişimi ve sahne kurgusu açısından gerçeküstücüdür. Tüm sahne boku simgeleyen pisliklerle kaplanmıştır. ”Bok” oyunda, dünyanın pisliğini simgeler ve herkes bu pisliğin içinden çıkar.

Fransız oyun yazarı, romancı, şair, avangart gerçeküstücü ve absürt tiyatronun kurucusu olan Alfred Jarry Dadacılık ve Artaud’un vahşet tiyatrosunu etkiledi, absürt tiyatro üstüne derin etkilere bıraktı. Oyunlarında pantomim, kaba konuşma, okul çocuğu argosu ve grotesk söyleşiye dayanan, üsluplaştırılmış bir oyun dili ile doğaçlamaya açık bir oyun biçiminden yararlandı.