FAUST İLE YORICK (2009-2010)

Tardieu absürd akımın öncü yazarlarından biridir. Oyunları deneyselliğe açık olan Tardieu, insanın yalnızlığına, yaradılışını anlamlandırmaya çalışmasını ve bu çabanın traji komik durumunu oyunlarında göstermeye çalışır. ‘Faust ile Yourick’ oyunu da zamanın akışını gösterilmesiyle ilgili bir denemedir.

Bir şey gelir, bir şey gider, öteki geçer, size nasıl geliyor? Anlamak olası değil!