DÜĞÜN (2000-2001)

Anton Çehov (1860-1904) Rus toplumcu gerçekliğinin en önemli tiyatro, roman ve öykü yazarıdır. Eserlerinde Rus toplumunu ve karakterlerini derinlemesine incelemiş ve bu nokta onun başarısının anahtarı olmuştur. İnsanın çevresiyle olan savaşını, iç çelişkilerini göstermiş, bunları çözmek yerine gözler önüne sermekle yetinmiştir. Bu da Çehov’un olayları ve durumları tarafsız bir şekilde seyirciye aktarmasını sağlamıştır.

Düğün oyunu o zaman Rusya’sının küçük bir kesitini anlatıyor. Bu ailenin gösterişe meraklılığı çıkarcılığını gülümseten bir dille anlatıyor.