DAVRANIŞA DAVRANIŞ (1994-1995)

Absürt akımın öncü yazarlarından biri olan Tardieu oyunlarında deneysel çalışmalara önem vermiş bir yazardır. Oyunlarında insanın evrenede kendine yer bulma çabasını anlatma düşüncesine ve insanın durumunun absürdlüğüne yönelik ögeler buluruz. Dilin veya davranışların göreceliliği ve anlam ifade etmekten uzak oluşu oyunlarında sıkça rastlanan temalardandır.

Davranışa Davranış temel olarak insanların saçmalığı, insan davranışının anlamsızlığı ve boşluğu üzerine bir yaratımdır. Bir fırtınadan sonra Amiral Mezar karakterinin düştüğü normal dünyanın dışında bir ada ve Amiral Mezar’ın bu adada tanıdık oldukları anlatılmaktadır. Adadakiler normal dünyadakinden çok daha farklı ve tuhaf davranışlar göstermektedirler. Oyun absürt yapıya yakın bir oyundur., bununla birlikte oyunda epik mantığa yakın göstermecikler, yabancılaştırmalar ve güncelleştirmeler kullanılmıştır. Dekorda mekanın dünya dışı bir yer olduğunu göstermek için sahneyle seyirciler arasına ölüler yerleştirilmiş, mekan ayrıştırma amacıyla kullanılan ölüler aynı zamanda altı çizilmesi gereken yerlerde koro görevini üstlenmişlerdir.