DAĞ YOLUNDA (1996-1997)

Sınırsız özgürlüğe. yaratıcılığa ve sonsuz üretkenliğe açık olan Çehov oyunlarından ”Dağ Yolunda” yalnızlık, geçmişi yaşama konularını incelediği en güzel oyunlarından biridir. Oyun din adamı, sofu, serseri, işçi gibi hayatın belli kesimlerinden insanların fırtınadan korunmak için sığındıkları bir meyhanede geçiyor. Oyun birbirinden kopuk, yabancı ve hepsi kendi içinde bencil olan insanların Borstov’un yaşadıklarını öğrenip tutum değiştirmeleri üzerine gelişiyor. Borstov’u bu hale getiren kadının şans üzerine o meyhaneye gelmesi ve bu yüzden meyhanede karışıklık çıkması ile sonlanıyor. Önce bir toprak sahibi olan daha sonra yaşadığı aşk ve onun getirdiği terkedilmişlik yüzünden her şeyini yitiren ve alkolik olan Borstov bizlere insanın çaresizliğini, sonunun belirsizliğini ve yalnızlığını gösteriyor. Ayrıca oyunda bağnaz düşüncelere, aşırı dindar kimselere de bir gönderme yapılıyor. Aslında oyun karakterlerinin hepsi hayat içerisinde kaybedenler sınıfına ait.