2007-2008 II. DÖNEM OYUNU

TARTUFFE – MOLIERE

Fransız oyun yazarı Moliere düny tiyatrosunun en çok bilinen ve oyunları farklı ülkelerde sergilenen yazarları arasındadır. O dönemde komedinin trajediyle aynı düzeyde önem taşımasını sağlamıştır. İlk yapıtlarında o dönemin güldürü türü olan Commedia dell’ Arte’den yararlanmıştır.

Moliere’in oyun yazarı olarak başarısı o dönem insanını doğal ve gerçekçi bir gözle ortaya koyması olmuştur. Dönemin komedyasında insan haklarını tehdit eden doğaya aykırı olan akla, mantığa ters düşen uyumu bozan karmaşa yaratan her türlü davranış güldürü unsuru olarak kullanılmıştır. Para, sözde kibarlar, sahte dindarlar, cimriler, ikiyüzlüler Moliere’in oyunlarında alay konusu olmuştur.

17.yy’de Moliere, Kral Louis yönetimi altındaki halkın çaresizliğine, kilisenin halk üzerindeki baskısına Tartuffe oyunuyla atıfta bulunmuştur. Bunun sonucunda kendi iç dünyasıyla yüzleşmekten hoşlanmayan otoriteler tarafından oyun yasaklanmıştır,

Moliere Tartuffe oyunuyla evrensel bir temayı bir ailenin başına gelen olaylar dizesinden yola çıkarak anlatmıştır ve bunun aracılığıyla koyu dindarlığı ve din adamlarının inanç sömürüsünü eleştirirken tutucu güçlerin de tepkisinden çekinmemiştir. Dönemin din kurumunu temsil edenlere karşı ciddi bir yergidir.

21.yy dünyasına baktığımızda her alanda Tartuffeler’in yaşadıklarını ve insanları sahte düşüncelerle yalancılık ve kurnazlıkla nasıl sömürüldüklerine her geçen gün tanık oluyoruz.

Bizler de İktisat Oyuncuları olarak Tartuffe’ün ve Tartuffe’çülüğün dinin insanlar üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmasıyla tutucu ve çarpık düşüncelerle duygu sömürüsüyle kimi zaman egolar kimi zaman da kişisel menfaatlerin her şeyin önüne geçmesi ile evrenselliğini ve güncelliğini koruduğunu düşünmekteyiz.