2006-2007 II. DÖNEM OYUNU

YAZ GECESİ RÜYASI – WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare, 1564-1616 yılları arasında yaşamış olsada, söylemleri günümüzde hala geçerliliğini sürdürüyor. Yarattığı karakterler pek çok kişi tarafından örnek alınıp günümüz insanından izler taşıyan, dili kullanmakta ki ustalığı ve dengesiyle dünya tiyatro tarihinde bir çığır açmış, oyunları çoğu zaman kendi isminin önüne geçmiş. 400 yıl önce yaşamış bir çağdaşımızdır.

Shakespeare’in komedya türünde yazdığı oyunlarında, kendisinden önceki yazarlardan etkilendiği aşikardır. Oyunlarında romantik ölçü, teknik ustalık kadar parlak bir durum gösterdiği gibi romantik gerçekçilik özelliği de ağır basar. Hayal dünyasını inandırıcı kılmak için, duyguları kampçılayan romantizm ile akılcı yöntemler çizen gerçekçiliği uyumlu ve keskin bir görünüşe sokmak zor bir iştir. Shakespeare bunu başarmıştır.

Aşk, evlilik, güç, otorite gibi kavramlar; mekanlar, kostümler ve insanlar değişse dahi zaman düzleminde değişmeyecek kavramlardır. Dolayısıyla kimin söylediğinin değil, nasıl söylendiğinin ve günümüzde ne anlam ifade ettiğinin önemi vardır. Bu doğrultuda, bizde çoğu zaman bir asır önce, bir asır sonra ya da aynı zaman diliminde güncelliğini yitirmemiş olayları ve kavramları karşılaştırarak bu rüyayı günümüze uyarladık.