2003-2004 I. DÖNEM OYUNU

CİMRİ – MOLİERE

İktisat Oyuncuları 2003-2004 dönemide “Cimri” oyunuyla perdelerini açtı. Moliere “Tartuffe” oyununun ön sözünde “Komedyanın amaçlarından biri, genel olarak insanlardaki kusurları ortaya koymaktadır.” diyerek özetle akışını yansıtır.

Moliere bütün yanlışların, kusurların ve güçsüzlüklerin güldürüyle düzeltilebileceğine inanır. Kişilerden topluma doğru uzanan bir eleştiri çizgisi hem tek tek oyunlarda hem de yaşadığımız olaylara ironik bir şekilde yaklaşmamızı sağladı.

Moliere, 1622’de varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Paris’te dünyaya gelir. 1643’te “Ünlü Tiyatro” adı ile kurulan kumpanyaya katılır. Moliere, Ünlü Tiyatro’ya adımını attığında tiyatro onun için bir meslek haline gelir ve bundan sonra pek çok zorlukla mücadele eder. İnişli çıkışlı dönemleri olmasına rağmen oyunlarından ve tarzından pek ödün vermez. Yazdığı ilk önemli ve ciddiye alınan komedyası “Gülünç Kibarlar” saray çevresinde tepkiyle karşılanır. 1673’te son oyunundan sonra hayata veda eder.

Moliere yazar olmanın yanı sıra döneminin en iyi komedya oyuncularından biridir. 1672’de oyunculuk mesleğini bırakması koşuluyla kendisine Akademi üyeliği önerilmiştir. “Kişisel çıkarlarım için ona çok şey borçlu olduğum ve sevdiğim bir mesleği aşağılayamam.” diyerek teklifi geri çevirmiştir. Moliere halk şakalarını ve halk dilini döneminde saraya sokabilmiş bir yazardır. Aynı zamanda yine o dönemde tragedya Racine ve Corneille ile parlak dönemini yaşarken komediyi incelikli bir düzeye getirerek bayağı halk zevki olmadığını kanıtlamış, bunu yaparken de gerek burjuva kesimine gerekse aristokrat kesimine göndermeler yapmayı ihmal etmemiştir ki bunlar çoğu zaman sarayın oldukça tepkisini çekmiştir. Cimri’nin kaynağı Platus’un “Çömlek” adlı komedyasıdır. Ancak Moliere bu oyunu kendi gözlemleri, bakış açısı ve mizah anlayışıyla farklı bir boyuta taşımıştır. Harpagon aslında kendine has, döneminin insanıdır ama ayn zamanda evrensel bir kavramın da simgesidir. Moliere hemen hemen tüm oyunlarında olduğu gibi hem soyut hem de somut bir karakter yaratmıştır. Harpagon için para bir araç değil hastalıklı bir amaca dönüşmüştür. Etrafındakilere, çocuklarına karşı tutumları oyunu şekillendirir.