İktisat Oyuncuları  2006-2007 yılında Georg Büchner’in Leonce&Lena adlı oyununu oynamıştır. Düş ile gerçek arasında gidip gelen oyunda;gerçek bir süre yok olmasına rağmen seyircinin aklından tamamen çıkmaz.Kandırmaca bir masal değil aksine olanı bir kez daha gösterip iki kat ortaya koyan bir düş-gerçektir.Bu oyunla Büchner’in sanata bakış açısını,dünya tiyatro tarihi üzerindeki önemini,gerçekçilik akımının yanı sıra dışavurumculuk ve epik tiyatro üzerindeki etkisini ve bir çok tiyatro adamı üzerindeki etkisini öğrenme fırsatı bulmuştur.